Tuesday, 22 February 2011

Itsura ng bagong gising dahil biglang pumasok ang best friend sa kwarto edition.
Kay. Ghost ~*eFFekctxzzs*~ haha. :P

Itsura ng bagong gising dahil biglang pumasok ang best friend sa kwarto edition.

Kay. Ghost ~*eFFekctxzzs*~ haha. :P

#P.S. Hindi tamang mag-type sa tags ng kung anu-ano    #grain    #long shutter speed    #magulo ang buhay ko kasing gulo ng buhok ko    #mirror    #self    #tagalog    #~*glitters*~